JUNOlink - Deelt kennis met kunde

JUNOlink biedt een kennisbank op het gebied van gebouwbeheer, bouwmanagement en kwaliteitsborging. JUNOlink members kunnen hun kennis delen op dit platform door bij te dragen aan de onderwerpen en nieuwe kennisonderwerpen aan te roeren. De JUNOlink kennisbank draait op TWiki® software en kent ongekende mogelijkheden, ook voor uw eigen organisatie.

JUNOlink features

Gebouwdossier

Digitaal gebouwdossier

Een gebouwdossier is onmisbaar bij het beheren van vastgoed. Voor een gebouw moeten talloze gegevens worden beheerd en snel en goed toegankelijk zijn, zoals algemene gebouwgegevens, revisietekeningen en-gegevens, onderhoudscontracten, (wettelijke) inspecties, certificaten, vergunningen, gebruikershandleidingen, risico-inventarisaties en de meerjaren onderhoudsplanning(en). Een gebouwdossier geeft inzicht in al deze gegevens. Hoe dit administratief systeem moet worden ingericht, is uiteraard afhankelijk van de grootte van het gebouw/de gebouwen en uw behoeften. JUNOlink kan u adviseren bij het aanleggen, uitvoeren en beheren van een goed gebouwdossier.
Bekijk voorbeeld digitaal gebouwdossier

JUNOlink totaaloplossing

Het hebben van een goed gebouwdossier valt onder de zorgplicht van de eigenaar en/of gebruiker. JUNOlink schept orde in uw vastgoedportefeuille.

Een goede registratie van de aanwezige gegevens met betrekking tot een gebouw en het gebruik is essentieel. De aanwezige documenten zoals tekeningen, vergunningen, certificaten, logboeken en/of onderhoudsrapporten worden verzameld en opgeslagen in een digitaal gebouwdossier. In het digitale gebouwdossier worden specifieke kenmerken van het gebouw vastgelegd en eenvoudig zichtbaar gemaakt voor degenen waarvoor u dat wenst. Desgewenst aangevuld met bijvoorbeeld huur- en verhuurgegevens, WOZ-gegevens of kadastrale gegevens.

De medewerker van JUNOlink inventariseert, registreert en voert -indien u dat wenst- redactie over uw gebouwdossier(s).

Digitale documenten te koppelen aan gebouwen

Foto’s, offertes, vluchtplannen, CAD-tekeningen en dergelijke zijn eenvoudig te uploaden en natuurlijk ook weer eenvoudig te downloaden.


Kwaliteitsborging

De belangrijkste wijziging in de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is een omkering van de bewijslast. Aannemers moeten immers aantonen dat de geďnstalleerde installaties presteren in plaats van de huidige situatie waarbij de koper zegt wat er niet deugt. JUNOlink maakt kwaliteitsborging eenvoudig. Met protocollen die het bouwproces beter vastleggen, met foto’s en bonnen.

Ontwerpeisen

Opdrachtgevers kiezen steeds vaker voor contractering op basis van de UAV-GC, omdat hiermee de verantwoordelijkheden en risico's eenvoudig verlegd kunnen worden richting opdrachtnemers.

Een opdrachtgever zal zich steeds vaker beperken tot functionele of prestatie gerichte eisen, die door de aannemer, installateur of fabrikant nader worden ingevuld met oplossingen die deze partijen bieden. Per slot van rekening zit daar de kennis en zijn zij de specialist binnen hun domein. Er zal steeds vaker een een mix ontstaan van volledig gespecificeerde bestekken en functionele/ prestatiegerichte bestekken.

Projectdossier

Van bestek naar projectdossier

Het bestek groeit uit naar een projectdossier. Het is dan meer dan een momentopname. Het projectdossier is een levend document waarin iedereen kennis toevoegt op het moment dat dit relevant is voor het bouwproces.

Middels informatie die wordt vastgelegd in het projectdossier kan men kwaliteit borgen. Door het gebruik van een gestandaardiseerde structuur (STABU) waarmee prestaties worden vastgelegd, kunnen (voor het specifieke werk geldende) technische invullingen worden getoetst. Er ontstaat zo een toestand van verificatie en validatie: voldoet het uitgevoerde wel aan hetgeen wat in het bestek wordt geëist en belangrijker, voldoet het werk hiermee aan de geldende bouwregelgeving?

Het gebouwdossier is een combinatie van het afgeronde projectdossier, waarin alle ontwerpeisen, daadwerkelijk gerealiseerde oplossingen en toetsing aan relevante wet- en regelgeving is opgenomen.

Digitaal opleverdossier


MaterialenpaspoortKnowledgebase

JUNOlink biedt een kennisbank op het gebied van gebouwbeheer, bouwmanagement en kwaliteitsborging. JUNOlink members kunnen hun kennis delen op dit platform door bij te dragen aan de onderwerpen en nieuwe kennisonderwerpen aan te roeren. De JUNOlink kennisbank draait op TWiki® software en kent ongekende mogelijkheden, ook voor uw eigen organisatie.

Intranet

-- Emiel Van Riel - 2018-03-28

Comments